Waterzuivering

Wij kiezen in eerste plaats voor een biologische zuivering aangevuld (indien nodig) met fysicochemische zuiveringsstappen. Een biologische zuivering steunt op een oxidatief- biologisch evenwicht voor de afbraak van organische stoffen (secundaire zuivering) en een verregaande zuivering (tertaire zuivering) bv. verwijdering van stikstof, fosfor & eventueel desinfectie. In onze systemen werd zowel de anaërobe (geen zuurstof) als de aërobe (wel zuurstof) zuivering maximaal geoptimaliseed, als doel een mooi zuiveringsresultaat te verkrijgen. 

Voor een zwaar belast bedrijfsafvalwater (bv. voedingsindustrie, land- en tuinbouw...) wordt vaak overwogen om een twee- traps rietveld te voorzien. Dit zorgt ervoor dat het afvalwater zowel horizontaal als vertikaal een rietveld dient te doorkruisen. Dit zorgt voor een langere verblijfsduur van het afvalwater en betere zuiveringsresultaten. Uiteraard wordt eerst de goedkoopste oplossing gezocht voor de klant waarbij een enkelvoudig hoog rendementsrietveld onze voorkeur krijgt. 

Bij de tertaire zuivering zorgen we ervoor dat biochemische processen zoals stikstofverwijdering & fosforverwijdering ten volle tot hun recht kunnen komen. Dit door mechanisch in te grijpen waar nodig en optimale groeicondities te creëren voor de aanwezige micro- organismen die zich voeden met de organische vervuiling.