Voorfilters

Doordat onze ontwikkelde biologische waterzuiveringen door "Proper Afvalwater" modulair opgebouwd worden (i.f.v. de klant). Hebben wij de luxe onze waterzuiveringen te optimaliseren naargelang het type afvalwater. Industriële afvalwaters worden bijvoorbeeld op een andere manier gezuiverd dan afvalwaterwater afkomstig van een land- en/of tuinbouwbedrijf.

Alvorens het afvalwater naar ons geplaatste voorfilters te sturen kan het noodzakelijk of aangewezen zijn al bepaalde afvalfractie's uit het vervuilde afvalwater te halen (primaire zuivering). Bijvoorbeeld:

- Grof vuil wordt  eruit gehaald door roosters of een ander filtermateriaal. 

- Voor vetafscheiding voorzien wij een vetvanger 

- Voor olieafscheiding voorzien wij een olievanger 

- Er wordt een bypass voorzien indien nodig (optimale scheiding regen- en afvalwater)

Onze voorfilters bestaande uit: Septische put, buffertank, pompput... enz. Zorgen hoofdzakelijk voor de anaërobe afbraak van de organische vervuiling. Deze gecreëerde anoxische omstandigheden zijn uitermate belangrijk voor een optimaal zuiveringsresultaat. Onze voorfilters worden zo voorzien dat ze elke piekbelasting aankunnen die noodzakelijk is voor uw bedrijf.