Welkom bij Proper Afvalwater

Onze visie: Een waterzuivering met een groen betaalbaar visitekaartje.


Rietvelden zijn vandaag de dag compact, mooi, betaalbaar en gebruiksvriendelijk.

Ons bedrijf is al 20 jaar gespecialiseerd in de aanleg van rietvelden, voorfilters aansluiten en indien mogelijk het gezuiverde afvalwater via een beplante poel lozen. Samen met de klant bekijken we hun aanvraag. Hierbij worden er diverse voorstellen uitgewerkt en oplossingen gezocht. Dit steeds aan betaalbare prijzen en in het voordeel van onze klanten, dat is onze visie.

Onze aangelegde rietvelden zuiveren afvalwater door een samenspel van reeds aanwezige natuurlijke processen samen met (nieuwe) intelligente technieken. Dit samenspel zorgt er voor dat de gekende natuurlijke processen aanzienlijk gaan verdapperen / verbeteren en bijgevolg hun zuiveringsresultaten sterk gaan toenemen. Onder intelligente technieken verstaan we extra beluchting, actief slibenting, moderne en betere bevloeiingstechnieken…enz. 
 

Soms is een eenvoudig antwoord niet vanzelfsprekend en dienen vragen en problemen ruimer bekeken te worden. Vanuit dit besef gaan we dit eerst grondig met deskundigen bekijken, dan pas voorstellen uitwerken en overleggen met de klant.

U kiest voor Proper Afvalwater :

  • 20 jaar ervaring,
  • Samen met U denken we mee aan de beste oplossing,
  • Betaalbaar,
  • Maatwerk,
  • Een totaal concept: Ontwerpen, aanleggen, realiseren, opvolgen en adviezeren.

Een duurzame oplossing met een groen visitekaartje!